Úvod

Vítejte na webových stránkách k projektu „Mobilní učebna pro podporu talentů“ základní školy Srbská – Ostrava Výškovice.

Harmonogram projektu

9/2017 – 11/2017 Zahájení vzdělávání pedagogů, pořízení vybavení. Navázání na stávající technologie, kterými škola disponuje (Wi-Fi připojení)

12/2017 – 02/2018 Tvorba aktivit dle klíčových aktivit projektu. Aktivity s robotickými sadami i programovacími aplikacemi při výuce. Využití mobility učebny. Nasazování při hodinách informatiky, matematiky, fyziky, a v zájmových kroužcích. Nasazování čteček v rámci posilování čtenářské gramotnosti na prvním stupni a ve čtenářském kroužku.

O projektu

Mobilní učebna pro podporu talentů – projekt podpořený z rozpočtu města Ostravy v roce 2017. Tento projekt se zaměřuje na rozvoj aplikované výuky přírodovědných a technických kompetencí u žáků v naší škole. Projekt měl dvě hlavní části a několik aktivit.

  1. část Robotika
  2. část Čtenářské dílny

„Škola dlouhodobě pracuje na zvýšení kvality výuky a jejího zatraktivnění pro žáky. Vzhledem k postupnému pokroku ve výuce předmětů matematiky, fyziky, informatiky roste tlak na aplikovanou formu výuky při snaze zaujmout žáky, podpořit zájem o technické obory a jednoduše vysvětlit jejich praktickou důležitost. Toho lze s robotikou dosáhnout poměrně snadno, především proto, že celý segment robotiky pro školství se značně zjednodušil a zpřístupnil.“

Proto jsme pořídili robotické sady kombinované s mobilní učebnou a tablety. Jak si představit robotickou sadu? Žákovsky přívětivé zařízení, které žák může na začátku sestavit do podoby přístroje, který bude řešit zadaný problém (například rovnovážný stav /  jednoduchou páku z fyziky, nebo obvod kruhu / rovnice z matematiky). To je část pochopení problému a mechanické sestavení. Případně jsou mechanicky „roboti“ již sestavení a je nutné vyřešit druhý bod kterým je samotná funkčnost zařízení a sekvence algoritmu který jej ovládá. Jednotlivé kroky v procesu výuky se samozřejmě překrývají a formu postupu volí pedagog. Nicméně výsledkem je v ideálním případě praktické pochopení problému, osvojení schopností: analyzovat problém,pochopit jednoduchý algoritmus a jeho modifikaci. Celkově se tak jeden výukový blok prolíná například předměty jako jsou informatika, matematika, polytechnická výuka, fyzika.  Postupně lze zařízení rozšiřovat o další části. Nejde o uzavřený systém, naopak lze do něj posupně přidávat další a další prvky.

Podpora čtenářských dílen byla paralellním cílem projektu. Ve školsním roce 2016/2017 byl upraven čtenářský koutek/učebna ve škole. Pedagogové se naučili využít jednoduchost práce s textem a jinými podklady v elektronické podobě.  Z důvodů jednoduché dostupnosti slouží mobilní učebna s tablety také jako učebna se čtečkami s databází knih a aplikacemi pro další rozvíjení čtenářské gramotnosti (myšlenkové mapy, koláže, čtenářské deníky).

Klíčová pro zdárný průběh projektu byla podpora ze strany lektorů. Ing. Michala Řepky PhD. a Mgr. Lenky Skýbové. Dostalo se nám dost kvalitní inspirace a ukázek z praxe. Do workshopů jsme zapojili také přímo některé žáky. Podařilo se tak přirozeně zajistit první skupinu, které prokázala velkou motivaci a chuť pro další práci.

Mgr. Lenka Skýbová
Ing. Michal Řepka PhD.

Zásadním způsobem se projevila zkušenost jak pana Řepky tak paní Skýbové. V případě pana Řepky jakkoliv pracuje hodně s vysokoškolskými studenty, neméně času věnuje prostředí základních a středních škol.

Vítejte na webových stránkách k projektu „Mobilní učebna pro podporu talentů“ základní školy Srbská – Ostrava Výškovice.